ΓΗΠΕΔΟ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Σχετικά με το πρόβλημα ρευστότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ


Αν κάνετε κλικ στην φωτογραφία θα δείτε διαχρονικά τις βραχυπρόθεσμες ακάλυπτες υποχρεώσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ απο την χρήση 2004- 2005 μέχρι και την χρήση 2007-2008.


Οι ακάλυπτες υποχρεώσεις ( δηλ. η διαφορά Κυκλοφορούντος ενεργητικού μείον Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) την 30/6/2008 ήταν 15.478.678,68 ευρώ. Αυτό σημαίνει οτι η ΠΑΕ την 30/6/20ο8 δεν έχει τα απαραίτητα διαθέσιμα αλλά ούτε και τις αναμενόμενες απαιτήσεις απο τρίτους ώστε να μπορεί να καλύψει αυτά τα 15,5 εκατ ευρώ περίπου, των οποίων η υποχρέωση πληρωμής τους κυμαίνεται απο 1/7/2008 μέχρι και την την 30/6/2009.Με άλλα λόγια η ΠΑΕ έχει ενα βραχυπρόθεσμο άνοιγμα 15,5 εκατ περίπου ακάλυπτο και πρέπει να βρεί νεο ρευστό απο 1/7/2008 εως 30/6/2009 (τρέχουσα χρήση). Αν λάβουμε υπόψη και τα μειωμένα έσοδα της τρέχουσας χρήσης ,αυτό σημαίνει οτι η ΠΑΕ ΑΕΚ είναι δέσμια του χρέους αυτού εφόσον δεν βρεθούν τουλάχιστον 15,5 εκατ. ευρω εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009 (γιατί 30/6/2009 λήγει η χρήση μεσα στην οποία λήγουν οι ημερομηνίες πληρωμής και των ακάλυπτων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των 15,5 εκατ. ευρώ).


Για τον υπολογισμό αυτών των ποσών εχουν αφαιρεθεί απαιτήσεις επισφαλείς (σύμφωνα με τα ποσά που δίνονται στις σχετικές εκθέσεις των ορκωτών ελγκτών). Μια τέτοια επισφάλεια θεωρώ οτι είναι κατά τη γνώμη μου και τα 22.056.186,13 ευρώ της χρήσης 2007-2008 στην οποία συμπεριλαμβάνονται και το ποσό των 21.056.811,15 ευρώ (πιθανότατα είναι η υπόθεση Μακαρου) τα οποία εμφανίσθηκαν στο ισολογισμό της χρήσης 2007-2008 με βάση σχετική απόφαση δικαστηρίου. Επίσης απο την χρήση 2006-2007 έχει αφαιρεθεί απο το κυκλοφορούν ενεργητικό και το ποσό των 12.105.943,03 ευρώ που αφορούσε το ακαλύπτο μερός της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 15 εκατ. περιπου, που τελικά δεν καλύφθηκε και άρα το ποσό αυτο τελικά προσαυξάνει λανθασμένα το κυκλοφορούν ενεργητικό αυτής της χρήσης όπως αποδυκνείεται εκ των υστέρων.


Να σημειωθεί οτι ενω απο το 2004 μέχρι το 2007 εξακολουθούν να υπάρχουν ακάλυπτες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πάντα, αλλά όμως ήταν μειούμενες , την χρήση 2007-2008 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται και πάλι κατα 9 εκατ. περίπου και φτάνουν απο το ποσό των 15,526.032,43 ευρώ στο ποσό των 24.262,560,69 ευρω επιβαρύνοντας έτσι σημαντικά το άνοιγμα των βαρχυπρόθεσμων ακάλυπτων υποχρεώσεων που ξεφυγαν απο το ποσό των 2,5 εκατ ευρω(2007) στο ποσό των 15,5 εκατ ευρώ περίπου(2008).
Δεν υπάρχουν σχόλια: