ΓΗΠΕΔΟ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Διαχειριστικός έλεγχος ΠΑΕ ΑΕΚ : Σχόλιο Νο 3

Μπάχαλο λογιστικό και μη παράδοση ή/και απόκρυψη στοιχείων κατά τον έλεγχο από τους ορκωτούς. Στις δυο χρυσές (για τους σωτήρες βέβαια) χρονιές δεν έχουν τηρηθεί τα αναλυτικά καθολικά από όπου προκύπτουν αναλυτικές λεπτομέρειες για κάθε λογαριασμό και δεν παραδόθηκαν Τιμολόγια και άλλα παραστατικά κατά τον έλεγχο !!!! Καταλαβαίνετε τι συνέπειες έχει αυτό το γεγονός σε τακτικό φορολογικό έλεγχο. Επίσης τα παραστατικά χάθηκαν ή «χάθηκα» ή μήπως εσκεμμένα δεν παραδόθηκαν αφού θα αποκάλυπταν τίποτα σωτήριες ατασθαλίες ;;;;

Διαβάστε την σχετική παράγραφο στη σελίδα 12 :

"Στη διάρκεια του ελέγχου µας διαπιστώθηκε ότι σε πληθώρα περιπτώσεων το σύστηµα της
ορθής φύλαξης και αρχειοθέτησης των παραστατικών συναλλαγών παρουσίαζε σηµαντικές
ελλείψεις. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν έχει διαφυλάξει το σύνολο των λογιστικών καρτελών του αναλυτικού καθολικού των χρήσεων λήξης 30.06.2005 και 30.06.2006 µε συνέπεια ο έλεγχός µας στις ανωτέρω χρήσεις να υπόκειται σε πληθώρα περιορισµών.

Επίσης σε πληθώρα περιπτώσεων δεν µας παραδόθηκαν δικαιολογητικά πρωτογενών
λογιστικών εγγραφών µε συνέπεια να µην είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε τις καταβολές δόσεων και λοιπών αµοιβών στους δικαιούχους ποδοσφαιριστές, προπονητές, managers και οµάδες."

Δεν υπάρχουν σχόλια: