ΓΗΠΕΔΟ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Διαχειριστικός έλεγχος ΠΑΕ ΑΕΚ : Σχόλιο Νο 2Διαβάζοντας την σελ 4 του διαχειριστικού ελέγχου παρατηρούμε τα εξής :

1 . Αδυναμία συμφωνίας βιβλίων και μετοχολογίου και αδυναμία επιβεβαίωσης των καταθέσεων των μετόχων με το μετοχολόγιο για τις χρήσεις 2004-2005 και 2005-2006 αφού τα βιβλία έχουν …. εξαφανιστεί και αναζητούνται από την Νικολούλη και λοιπά λαγωνικά !!!! Οι χρυσές χρονιές των σωτήρων του 2004 με χαμένα βιβλία. Ο Νοών νοείτω ….

Η σχετική παράγραφος του διαχειριστικού ελέγχου :«Όπως έχει προαναφερθεί για τις χρήσεις λήξης 30.06.2005 – 30.06.2006 δεν µας έχουν
παραδοθεί
οι αναλυτικές καρτέλες των λογαριασµών και κατά συνέπεια δεν είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε την αντιστοιχία των καταθέσεων των μετόχων στα λογιστικά βιβλία µε το µετοχολόγιο της εταιρείας για τις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου για το ανωτέρω διάστηµα


2. Και πάλι δεν παραδόθηκε το αρχείο των αυξήσεων του Μετοχικού κεφαλαίου όπου εκεί εκτός των άλλων περιέχονται και τα αντίγραφα των καταθέσεων στις τράπεζες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ γίνεται υποχρεωτικά μέσω καταθέσεων μέσω τράπεζας. Οπότε γενναται το ερώτημα αν όντως έκαναν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή ήταν τίποτα ταμειακές διευκολύνσεις και απλά ανακοίνωναν στο τύπο ότι κάνουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Η απόκρυψη στοιχείων και η αδυναμία έλεγχου βολεύει όσους έχουν λερωμένη την φωλιά τους

Η σχετική παράγραφος :
«Επιπρόσθετα δεν µας παραδόθηκε για τις υπό έλεγχο χρήσεις οργανωµένο αρχείο των αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου στο οποίο θα έπρεπε να περιλαµβάνονται αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, αντίγραφα των δελτίων κατάθεσης των µετόχων στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, αντίγραφα κινήσεων των ειδικών λογαριασµών, παράβολα καταβολής των σχετικών φόρων και αντίγραφα των προσωρινών τίτλων. Επιπρόσθετα, οι καταβολές των µετόχων έναντι των αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου έως και την χρήση λήξης 30.06.2008, δεν παρακολουθούνται σε αναλυτικούς λογιστικούς λογαριασµούς ανά µέτοχο.»

3 . Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με βάση την απόφαση της ΓΣ της 30-6-2007 άλλοι φαίνεται στο μετοχολόγιο ότι έβαζαν λεφτά και άλλοι φαίνεται στα βιβλία της εταιρείας ότι συμμετείχαν στην αύξηση !!!!!!!! . Δηλαδή : α) φαίνεται κατάθεση ενός εκατ. από τον σωτήρα Νοτιά στο μετοχολόγιο και στα βιβλία της εταιρείας η κατάθεση αυτή εμφανίζεται ότι γίνεται από τον Γκούμα !!!! β) Οπως επίσης κατά 0,99 εκατ. ευρώ στο μετοχολόγιο εμφανίζεται από τον σωτήρα Αθηνη και στα βιβλία φαίνεται ότι έχει γίνει εγγραφή για κατάθεση από τον σωτήρα Παππά και μάλιστα έναντι μελλοντικής αύξησης !!! Γενικά από αυτές τις αναντιστοιχίες και προχειρότητες (εσκεμμένες ;;;; ) μπαίνει σοβαρό θέμα ακυρότητας των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από το αρμόδιο υπουργείο δηλαδή το Υπουργείο Εμπορίου όταν θα τις ελέγξει όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος . Οπότε μπαίνει θέμα ποιος έχει μετοχές και πόσες οπότε μπαίνει και θέμα ποιος μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές και πόσες και ποιες ;;;;;

Η σχετική παράγραφος :
"Από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ διαπιστώθηκε ότι για την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 29.6.2007 υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ των δεδοµένων των λογιστικών βιβλίων και του µετοχολογίου. Συγκεκριµένα:

Στο µετοχολόγιο της εταιρείας εµφανίζεται συνολική κατάθεση ποσού € 1.000.000 από τον κ. Ν. Νοτιά στον οποίο και αποδίδεται ο αναλογούν αριθµός µετοχών ενώ από τα λογιστικά βιβλία και µε βάση την αιτιολογία της λογιστικής εγγραφής «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΚ ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΚΙΚΑΣ» προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε από τον κ. Γ. Γκούµα.
Στο µετοχολόγιο της εταιρείας εµφανίζεται συνολική κατάθεση ποσού € 999.999 από τον
κ. Π. Αθήνη στον οποίο και αποδίδεται ο αναλογούν αριθµός µετοχών ενώ από τα
λογιστικά βιβλία προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε από τον κ. Π. Παππά µε
αιτιολογία λογιστικής εγγραφής «ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
».


Δεν υπάρχουν σχόλια: